Welsh Health Specialised Services Committee


Welcome to the website for the Welsh Health Specialised Services CommitteeCroeso i wefan Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

The Welsh Health Specialised Services Committee (WHSSC) was established on 1 April 2010 which is hosted by Cwm Taf Local Health Board and is responsible for the joint planning of Specialised and Tertiary Services on behalf of Local Health Boards in Wales.

This website provides information for patients, the public and staff.
Sefydlwyd Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC) ar 1 Ebrill 2010 ac fe'i cynhelir gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf. Mae'n gyfrifol am gydgynllunio Gwasanaethau Arbenigol a Thrydyddol ar ran Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.

Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth i gleifion, y cyhoedd a staff.


EnglishCymraeg

Copyright Welsh Health Specialised Services Committee Hawlfraint Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru